வரலாறு | மாவட்ட நிர்வாகம் | மாவட்டம் ஒரு பார்வை | சுற்றுலா தளங்கள் | மக்கள் பிரதிநிதிகள் | நிர்வாக வரைபடம் | மின் ஆளுமை 
 புகைப்படங்கள் | புள்ளியல் கையேடு | தொலைபேசி எண்கள் | மின்னஞ்சல் முகவரிகள் | தொடர்புகள் | [ ஆங்கில இணையதளம் ]
 

கோவை மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் சுற்றுலாத் தளங்கள், வழிபாட்டுத்தளங்கள் உள்ளன 
                       தொடர்

 

கோவை மாவட்டம் ஒரு சிறந்த தொழில் வளர்ச்சி அடைந்த நகரம். நடுத்தர மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகள்     தொடர்

  கோவை மாவட்டம் தென்னிந்தியாவின் நெசவுத் தொழிலின் தலைநகரம் என்றழைக்கப்படுகிறது தொடர்
 

எந்நேரத்திலும் எங்கிருந்தும் இணையவழி சேவைகள்   தொடர்


கோவை மாநகர் தமிழகத்தின் மூன்றாவது பெரிய நகரமாகும். மேற்கில் பாலக்காட்டு கணவாய்க்கும், வடக்கிலுள்ள சகல்கட்டி கணவாய்க்கும் இடையில் அமைந்திருப்பதால் நீண்டகாலம் தொட்டு, இந்நகர் சரித்திர முக்கியத்துவம் பெற்று திகழ்கிறது. மதுரையை ஆண்டு வந்த நாயக்க மன்னர்கள் கோவையை கைப்பற்றி படைத்தளம் அமைத்தனர்...........................................     தொடர்
 கோவை ஊரக காவல்துறை  |  போக்குவரத்து அலுவலகம்  |  வருவாய் அலுவலர் (முத்திரை தாள்)  |  மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம்
தொழிலாளர் காப்பீட்டுக் கழகம்  |  கோவை தொலை தொடர்பு துறை  |  அரசு தொழில்நுட்ப கல்லூரி - கோவை  |  அரசாணைகள்
  [ மக்கள் சாசனம் ]  |  மின் ஆளுமை – விலைப்புள்ளி  |  விண்ணப்ப படிவங்கள்  |  உள்ளூர் திட்டகுழுமம்  |  தமிழ்நாடு அரசு பாட புத்தகங்கள்
  கோவை கடவு சீட்டு அலுவலகம்  |  கோவை அஞ்சல் துறை  |  இந்திய பேரிடர் மேலாண்மை அமைப்பு  |  நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம்


பதிப்புரிமை

இந்த இணையதளத்தில் கொடுக்கபட்டுள்ள தகவல்கள் மிகவும் கவனமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் உரிமை, பராமரி்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், கோயம்புத்தூர்.

வடிவமைப்பு மற்றும் உருவாக்கம்
தேசிய தகவலியல் மையம், கோயம்புத்தூர்


<BGSOUND src="">