வரலாறு | மாவட்ட நிர்வாகம் | மாவட்டம் ஒரு பார்வை | சுற்றுலா தளங்கள் | மக்கள் பிரதிநிதிகள் | நிர்வாக வரைபடம் | மின் ஆளுமை 
 புகைப்படங்கள் | புள்ளியல் கையேடு | தொலைபேசி எண்கள் | மின்னஞ்சல் முகவரிகள் | தொடர்புகள் |  முகப்பு | ஆங்கில இணையதளம்
மாவட்ட முக்கிய அதிகாரிகளின் தொலைபேசி எண்கள்
வ.எண்பதவிதொலைபேசி (அலுவலகம்)தொலைபேசி (வீடு)
1மாவட்ட ஆட்சியர் 230132023011142222230 2222630
2மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 2300035 2216417
3திட்ட அலுவலர் மாவட்டஊரக வளர்ச்சி முகமை 2301547 2221218
4துணை ஆணையாளர்(கலால்) கோயம்புத்தூர் 2300037 4387747
5நேர்முக உதவியாளர்(பொது) 2301523 2217465
6வருவாய் கோட்டாட்சியர் பொள்ளாச்சி; 04259 - 224855 224515
7வருவாய் கோட்டாட்சியர் கோயம்புத்தூர் 2300424 2221900
8தனிதுணை ஆட்சியர் (மக்கள் குறைதீர்க்கும் பிரிவு)2304204 Extn.25 ---------
9கூடுதல் நேர்முக உதவியாளர்(நிலம்) 2301114 Extn.51 954546-246352
10 மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்2300569 2302539
11மாவட்ட பிற்படுத்தபட்டோர் நல அலுவலர் 2300404 Extn.36 ---------
12மாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலர்2301114 Extn.23 2522852
13மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்(முத்திரைதாள்கள்) 2303114 aExtn.35 ---------
14மாவட்ட கருவூல அலுவலர் 2303096 --------
15மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் 2303786 --------
16துணை இயக்குநர்(நிலஅளவை) 2300293 --------
17வட்டாட்சியர்,கோவை (தெ) 2214225 2396444
18வட்டாட்சியர்,கோவை(வ) 2217831 2221488
19வட்டாட்சியர், (மேட்டுப்பாளையம்)04254-222153 ---------
20வட்டாட்சியர்,அன்னூர் 04254-262260 ---------
21வட்டாட்சியர், சூலூர் 0422-253113 2681000
22வட்டாட்சியர்,பேரூர் 0422-2606030 ---------
23வட்டாட்சியர், பொள்ளாச்சி 04259-226625 224445
24வட்டாட்சியர்,கிணத்துக்௧டவு 04259-241000 ---------
25வட்டாட்சியர்,வால்பாறை 04253-222305 222392
26வட்டாட்சியர்,மதுக்௧ரை0422-2622338 ---------